Milad Mohammedi, föreläsare, bloggare, integrationsexpert, mångfaldsexpert

Jag börjar blogga

Denna blogg kommer att handla om integration, mångfald, inkludering och dylika ämnen.

Jag gör detta för att uttrycka mina åsikter och dagens forskning gällande vad som fungerar för en framgångsrik integration i Sverige.