Integration och mångfald

Mångfald är när du bjuder in de, som inte bjudna till festen. Då skapar du en mångfald på festen. Men, det räcker inte. Grupperingar kommer ske och människor kommer inte dansa med varandra.

För att inkludering ska ske måste vi dansa med varandra. Detta kräver att båda parter anstränger sig. Dansar vi med varandra sker inkludering.

Till sist finns känsla av tillhörighet. Det enda sättet för oss att känna oss som en gemensam familj – familjen Sverige – är när vi blir älskade för de vi är. Alla måste respektera allas olikheter, och se det som något positivt. När vi sedan får tillåtelsen att dansa hur fult vi vill – för att vi är alla människor med brister – sker känslan av tillhörighet.

Detta är det ultimata tillståndet för en samarbetande stat.