Par, dans, skog, inkludering, mångfald, ungdomar

Integration är en dans

För att Sverige ska lösa sina integrationsutmaningar krävs det ett förhållningssätt som är annorlunda än vad vi har just idag. Idag är debatten väldigt laddad och åsikterna starka. Det saknas ett reellt långsiktigt samarbete mellan Sveriges partier, institutioner och privata aktörer för att lösa segregationen.

Först och främst behöver vi ett modernt och innovativt förhållningssätt. Min tro, är att vi behöver se integrationen som en dans. För att dansen ska fungera måste majoritetssamhället bjuda upp minoriteterna till dans. Sedan måste vi båda dansa i par där lika mycket prestation krävs av båda parter. Sedan måste vi göra varandra trygga nog att dansa fult – att vara oss själva. Först då kan vi börja diskutera, samarbeta och lösa alla utmaningar som råder idag.